საიტზე მოქმედი მთავარი წესები: 


   1. საიტზე აკრძალულია კომენტარების სახეით უწმაწური სიტყვების გამოყენება 
  ( ისჯება 2 საათიანი შეზღუდვით ) 

   2. აკრძალულია მომხმარებლის მხრიდან ადმინისტრაციის მიმართვა იმ პრობლემით თუ , რატო 
  არ ანიჭებენ მას მაღალ სტატუსს ( ადმინისტრაცია გადაწყვეტს ამას ) 

   3. საიტზე არ შეიძლება უხარისხო და გაფუჭებული ფაილების დამატება 
  ( წაიშლება ფაილი , გამეორების შემთხვევაში მომხმარებელს აქტივაზია შეეზღუდება 1 საათით ) 


   მომხმარებლებისათვის აუცილებელი წესები: 


   1. მომხმარებელმა უნდა ეცადოს არ გამოთქვას უაზრო მოსაზრებები კომენტარებში 
  ( ისჯება 1 საათიანი შეზღუდვით ) 

   2. ყველა მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს ეს წესები და მაქსიმალურად შეეცადონ დაიცვან.

   3. მათი მხრიდან არ მიიღება არანაირი მოთხოვნა თუ რამე უნდათ არსებობს თხოვან